Seek Scan – systém k měření teploty

Seek Scan je systém určený k měření teploty lidské pokožky. Byl vyvinut tak, aby byl vysoce přesný, cenově dostupný a splňoval sociální distanční protokoly.
Není vyžadováno žádné speciální vybavení ani školení a kdokoli může spustit měření během několika minut pouze pomocí dvou standardních stativů a počítače se systémem Windows.

Seek Scan – systém k měření teploty lidské pokožky je jediný na trhu, který nabízí adaptivní měření a bere v potaz okolní prostředí (počasí a okolní teplotu), díky čemuž jsou výsledky testu vždy správné a spolehlivé.

Systém je vybaven modulem Black Body, který funguje jako stabilní zdroj tepla pro zajištění velmi vysoké přesnosti měření ± 0,3 °C.

Ostatní měřící metody (jednoduché termometry, stejně jako drahé měřící systémy), naměří nižší teplotu v chladnějších dnech a vyšší teplotu v teplejších dnech, kdy je naše pokožka chladnější nebo teplejší na základě počasí. To může způsobit falešně pozitivní nebo negativní výsledek, což dělá systém nepoužitelným.